Služby

Nezávislá inspekční kancelář s cílem poskytnout služby v oboru kontroly jakosti strojů a  zařízení v České republice a zahraničí.


 

Nezávislé kontroly strojů a zařízení v zastoupení klienta

Inspekční kancelář INSPECT GROUP s.r.o. provádí řízení jakosti, zajišťení kvality a inženýrské služby.

Naše kancelář vystupuje jako nezávislá třetí strana v zastoupení klienta.

 

- Naše činnosti jsou směřovány do různých oblastí průmyslu a služeb.

V průmyslovém odvětví se jedná o strojírenství, tlaková zařízení, energetiku a chemický průmysl. Dále poskytujeme služby pro pojišťovny.

 

- Provádíme dohled při defektoskopických zkouškách NDT. Vlastníme oprávnění vyhodnocovat metody MT, VT, PT dle ČSN EN 473.

 

- Dále pro zákazníky provádíme hodnocení výrobců a dodavatelů tzn. zjišťování výrobních kapacit, úrovně potřebné k zajištění závazků. Tato služba může být velmi užitečným nástrojem pro klienty, kteří uvažují o zadání objednávky neznámému výrobci bez předchozích zkušeností.

 

Provádíme nezávislé kontroly typu :

 

- Expediting

Kontrola průběhu výroby, výrobních plánů - sledování výroby/zpoždění dodávek při výrobě nebo montáži zařízení.

 

- Finální kontrola (Final Quality Inspection)

Ověření kvality dodávaného výrobku. Kontrola finální dokumentace, záznamů o provedení předepsaných kontrol.

 

- Technologický a kontrolní dohled

Dohled při technologických a kontrolních činnostech. Ověření dodržení technologických kontrolních postupů. Osobní dohled při provádění defektoskopických zkouškách NDT. Naše inspekční  kancelář je oprávněna vykonávat a vyhodnotit NDT zkoušky na základě certifikátu ČSN EN 473 (VT ll, MT ll, PT ll).

 

- Průběžná kontrola (Quality Inspection Monitoring)

Opakovaná kontrola, provedena podle schváleného kontrolního plánu.

 

- Kontrola před expedicí, následné nakládky a vykládky zboží

Kontrola připravenosti zakázky k expedici, kompletnost balení a značení.

 




Nezávislá technická inspekce strojních zařízení a zboží

Hlavní inspekční činnosti :

- Nezávislá inspekce v zastoupení 

  klienta

 

- Termínové kontroly (Expediting)

 

- Reporting

 

- Dohled a vyhodnocení NDT    

   zkoušek na základě certifikace 

    ČSN EN 473 (MT ll, VT ll, PT ll)

 

-  Služby pro pojišťovny